GEOZ

Doelstellingen vzw GEOZ

De vzw heeft tot doel het verspreiden, propageren en stimuleren van de golfbiljartsport binnen de regio gedeeltijk Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Zij zal daarbij waken over de kwaliteit van de biljartsport en de sportiviteit verbeteren.

De vzw zal er op toe zien dat elk lid zijn sport op een eerlijke en gezonde manier kan beoefenen binnen de grenzen van het intern reglement en BGB reglement

het bestuur zal voor elke ingrijpende aanpassing van de reglementen beroep doen op de leden om tot een democratische beslissing te komen

Het is de vzw GEOZ haar bedoeling om zoveel mogelijk inspraak te geven aan haar leden en clubs