GEOZ

Ploegindelingen 2019-2020

Zoals reeds te lezen was in het laatste verslag van de RvB werd er danig gewerkt aan de digitale ploegindelingen.

Vandaag werd dit systeem on-line gezet en kan door elke club gebruikt worden om de ploegindelingen bekend te maken.

Hierbij worden enkele zaken aangehaald:

  • De ploegindelingen voor clubs met 1 ploeg werden reeds ingevuld
  • De ploegindelingen voor clubs met meerdere ploegen dienen door de club zelf ingevuld te worden via de ledenpagina na inloggen met een van de ploegen hun inloggegevens.
  • De indeling kan slechts 1x doorgestuurd worden. Controleer dus zeker alles alvorens te versturen. Na versturen kan de ploeg niet meer aangepast worden
  • Alle spelers staan reeds in de lijst die op moment van dit bericht hun overgang of nieuwe aansluiting voltooid hebben. Spelers die er nog niet in staan dienen dus nog hun overgang (voor 30 mei) of nieuwe inschrijving (voor 31 december) te voltooien.
  • Spelers die nog aangesloten worden na de ploegindeling (nieuwe spelers of D4):  Voor clubs bestaande uit 1 ploeg zal dit automatisch gebeuren, voor meerdere ploegen dient de aanvrager naast zijn/haar naam de ploegletter te vermelden (bv: (A) )
  • Clubs waar de indeling reeds gebeurd is kunnen hun indeling steeds terugvinden op de ledenpagina
  • De ploegindelingen dienen ten laatste ingevuld te zijn op 1 augustus 2019

Naargelang de indelingen worden ingevuld wordt er op een aparte pagina (voor iedereen zichtbaar) een lijst gegenereerd met de ingedeelde spelers per ploeg. Zo heeft iedereen een overzicht van de samestelling van de ploegen.

De ploegindeling kan ingevuld worden via de ledenpagina -> ploegindeling

De ingedeelde spelers zijn voor iedereen zichtbaart via competitie -> spelerindeling.

 

';