GEOZ

Boekhouding GEOZ

Na een geslaagde en vlotte algemene vergadering deze middag en de afsluiting van boekjaar 2018, wordt zoals afgesproken de boekhouding openbaar geplaatst voor iedereen.

Dit zowel voor boekjaar 2018, 2019 en alle daaropvolgende boekjaren.

Deze zijn terug te vinden onder Bestuur -> Financieel.

Wij blijven onze belofte houden van transparantie en nodigen iedereen uit hier gerust een kijkje te nemen.

Een volledige doorlichting van de boekhouding boekjaar 2019 zal begin 2020 gebeuren door werkend lid Luc Van De Steene. Een verslag hiervan zal ook gepubliceerd worden samen met de afsluiting van het boekjaar.