Zoals u waarschijnlijk de laatste weken veel in het nieuws gehoord hebt heeft Europa beslist de GDPR goed te keuren en in voegen te laten gaan.

Wat is GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is het antwoord van Europa op de vele datalekken op het internet de laatste jaren (eBay, Equifax, Adult Friend Finder, Yahoo, Adobe, Sony Playstation Network,...).

Hierdoor heeft europa een nieuwe standaard opgelegd voor het vergaren en verwerken van persoonsgegevens die bepaalde zaken strikt aan banden legt.

Wat houdt dit in voor GEOZ

vzw GEOZ wordt verplicht de europese wetgeving te volgen en dient hiervoor enkele zaken te regulariseren.

In eerste instantie zijn we verplicht een Privacy Policy op te maken die het behandelen van gegevens binnen de vzw omschrijft.

Verder moeten wij ook van elk lid schriftelijke toestemming hebben om hun gegevens op te slaan in onze database. Omdat dit onmogelijk en financieel niet haalbaar is om elk lid apart aan te schrijven, zal er geopteerd worden om een lijst op te maken (soort clubovereenkomst) waar elke speler zich voor akkoord kan verklaren met de privacy policy.

Wat houdt dit in voor de leden van GEOZ

Elk lid dient zijn/haar akkoord te verklaren met de Privacy Policy die eerstdaags zal verstuurd worden naar de clubs. Zij zijn natuurlijk vrij om zich niet akkoord te verklaren en zich te laten verwijderen uit de database. Echter heeft dit tot gevolg dat het lid geen aktief lid meer kan zijn van de vzw GEOZ daar hun gegevens nodig zijn bij de werking van de vzw.

Nieuwe leden dienen vanaf vandaag naast de groene kaart en inlichtingsblad, nu ook het Privacy akkoord van BGB te tekenen en mee te sturen. Zonder dit blad kan de speler niet meer aangesloten worden onder BGB en GEOZ.

 

Wij hopen dat deze overgang naar de nieuwe wetgeving vlot verloopt en rekenen op uw begrip hiervoor.

Indien er vragen zijn kan er steeds contact opgenomen worden met steven@new-geoz.be

" />
GEOZ

Nieuwe Privacy Wetgeving

Zoals u waarschijnlijk de laatste weken veel in het nieuws gehoord hebt heeft Europa beslist de GDPR goed te keuren en in voegen te laten gaan.

Wat is GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is het antwoord van Europa op de vele datalekken op het internet de laatste jaren (eBay, Equifax, Adult Friend Finder, Yahoo, Adobe, Sony Playstation Network,...).

Hierdoor heeft europa een nieuwe standaard opgelegd voor het vergaren en verwerken van persoonsgegevens die bepaalde zaken strikt aan banden legt.

Wat houdt dit in voor GEOZ

vzw GEOZ wordt verplicht de europese wetgeving te volgen en dient hiervoor enkele zaken te regulariseren.

In eerste instantie zijn we verplicht een Privacy Policy op te maken die het behandelen van gegevens binnen de vzw omschrijft.

Verder moeten wij ook van elk lid schriftelijke toestemming hebben om hun gegevens op te slaan in onze database. Omdat dit onmogelijk en financieel niet haalbaar is om elk lid apart aan te schrijven, zal er geopteerd worden om een lijst op te maken (soort clubovereenkomst) waar elke speler zich voor akkoord kan verklaren met de privacy policy.

Wat houdt dit in voor de leden van GEOZ

Elk lid dient zijn/haar akkoord te verklaren met de Privacy Policy die eerstdaags zal verstuurd worden naar de clubs. Zij zijn natuurlijk vrij om zich niet akkoord te verklaren en zich te laten verwijderen uit de database. Echter heeft dit tot gevolg dat het lid geen aktief lid meer kan zijn van de vzw GEOZ daar hun gegevens nodig zijn bij de werking van de vzw.

Nieuwe leden dienen vanaf vandaag naast de groene kaart en inlichtingsblad, nu ook het Privacy akkoord van BGB te tekenen en mee te sturen. Zonder dit blad kan de speler niet meer aangesloten worden onder BGB en GEOZ.

 

Wij hopen dat deze overgang naar de nieuwe wetgeving vlot verloopt en rekenen op uw begrip hiervoor.

Indien er vragen zijn kan er steeds contact opgenomen worden met steven@new-geoz.be