ELO uitleg

ELO RANKING:

In het seizoen 2022-2023 is vzw GEOZ mee ingestapt, parallel met andere verbonden, in het ELO-puntensysteem, ELO ranking.

Waarom ELO?

  1. ELO geeft een meer eerlijke en precieze weergave van de sterkte van de speler. Dit op basis van zijn resultaten in competitie waarbij rekening wordt gehouden met de sterkte van de tegenstander.
  2. 1 uniform systeem overheen alle verbonden en competities die onder KBGB vallen.

Wat is dit juist?

Het Elo-systeem is ontworpen door de statisticus Arpad Elo en is vooral afkomstig uit de schaakdiscipline.

ELO is een getalsmatige aanduiding die bepaald wat de sterkte van de speler is.

Spelers hebben hierbij in het 1ste ELO-seizoen 2022-2023 volgens hun letterwaarde een ELO startwaarde toegewezen gekregen.

A kaart =>1650 punten, B kaart =>1550 punten, C kaart =>1450 punten, D kaart =>1350 punten

Note: Dit was voor seizoen 2022-2023, toekenning aantal ELO punten bij nieuwe letterwaarde kan elk jaar anders liggen, hier later meer over.

Hoe stijg of daal je in ELO-punten?

Op basis van je prestaties in de competities die vallen onder KBGB, dus niet alleen in de federale verbonden maar ook bvb. De midweek en de BNV(nationale) competitie.

Er wordt eerst en vooral gekeken naar de sterkte van je tegenstander waar je het tegen opneemt.

De letterwaarde van je tegenspeler, maar in principe meer specifiek het aantal ELO-punten je tegenstander heeft. Hoe groter het verschil in ELO punten tussen 2 spelers, hoe meer ELO punten er eventueel kunnen gewonnen of verloren worden.

Verlies je tegen een sterke speler zal je verlies in ELO punten beperkt blijven, win je van een sterke speler zal je veel ELO punten bij krijgen.

Omgekeerd, verlies je tegen een zwakke speler zal je verlies in ELO punten groot zijn, win je van een zwakke speler zullen je ELO punten die je bij krijgt beperkt blijven.

Winnen of verliezen met 2-0 of met 2-1 heeft ook een invloed hierin.

Het exacte aantal punten is volgens een puntentabel, onder beheer van KBGB.

Fictief voorbeeld 1:

Jan heeft een C kaart, met 1470 ELO punten. Piet heeft een C kaart, met 1450 ELO punten. Het verschil tussen beiden is dus maar zeer beperkt, 20 ELO punten. Beide spelers zijn aan mekaar gewaagd.

  • Jan wint met 2-0 tegen Piet, en zal hierbij slechts 4 ELO punten bij krijgen. Piet verliest er 4.
  • Jan wint met 2-1 tegen Piet, en zal hierbij slechts 3 ELO punten bij krijgen. Piet verliest er 3.

Fictief voorbeeld 2:

Jan met zijn C kaart, met 1470 punten moet spelen tegen Benny, A kaart, 1800 ELO punten.

Toch al een aanzienlijk groter verschil van 330 ELO punten, een zeer zware opdracht dus voor Jan.

  • Verrassing van formaat, Jan wint met 2-0 van Benny!

Jan krijgt 8 ELO punten erbij, Benny verliest er 8.

  • Jan wint nipt met 2-1 van Benny.

Jan krijgt 5 ELO punten erbij, Benny verliest er 5.

  • De voorspelbare uitslag dan, Benny wint met 2-0 van Jan.

               Benny krijgt 1 schamel ELO-puntje erbij, Jan verlies maar 1 ELO puntje.

  • Benny wint nipt met 2-1 van Jan.

Benny krijgt niks van ELO-punten erbij, Jan verliest niks van ELO punten.

Hoe wordt bepaald welke letterwaarde je krijgt volgens je ELO punten?

Op basis van je aantal ELO-punten word een rangschikking opgemaakt van het gehele KBGB ledenbestand. Deze rangschikking is ten alle tijde te raadplegen en word dagelijks up-to-date gehouden. Link naar rangschikking = > kbgbelo (bgbkaartenbeheer.be)

Op basis van deze rangschikking zal er na elk seizoen, specifiek na elk BK, een evaluatie komen.

Hoe gebeurd deze evaluatie?

KBGB kent van hun volledig ledenbestand een procentueel aantal spelers een A, B, C en D kaart toe. Dit chronologisch volgens de ELO-rangschikking van hoog naar laag.

Hoe deze procentuele verhoudingen liggen, is onder KBGB beheer en niet geweten.

Reden is vooral naar einde seizoen toe, spelers niet meer kunnen “mikken” om hun letterwaarde te behouden.

Fictief voorbeeld ter verduidelijking hierbij:

KBGB telt 1000 leden.

10% volgens de rangschikking met de hoogste ELO-waarde => A kaart

Aansluitend volgens de rangschikking

20 % => B kaart

40% => C kaart

30% => D kaart

10 % A kaart => 100 leden met de hoogste ELO-waarde. Op plaats 100 staat speler Luc met ELO waarde 1708 en krijgt als laatste nog een A kaart toegekend.

Zo gaat dit aansluitend verder voor de B, C en D kaarten.

Opgelet! Dit wil dus totaal niet zeggen, het jaar nadien moet ik 1708 ELO punten halen om een A kaart te halen. Hoeveel ELO punten je moet halen om een letterwaarde te stijgen of te dalen zal dus elk jaar verschillend zijn.

M.a.w., je kan je ELO-ranking wel weten, je zal moeilijk kunnen inschatten wat deze waard is op het einde van het seizoen.

Mede door het feit de resultaten op de kampioenschappen er ook nog bijkomen (volgend puntje)

Kan ik nog een letterwaarde stijgen bij een sterke prestatie op de federale/provinciale/Belgische kampioenschappen?

Deze modaliteiten blijven hetzelfde zoals ze gekend zijn.

(Federaal laatste 2, provinciaal laatste 4 en Belgisch laatste 8 plaatsen)

Je kan dus nog wel degelijk een letterwaarde stijgen, hieraan gekoppeld zal de correcte ELO waarde toegekend worden.

Dit is ook de reden waarom er pas na het Belgisch kampioenschap een evaluatie van de ELO ranking word opgemaakt.

Wat met nieuw aangesloten spelers ?

Nieuw aangesloten spelers krijgen onmiddellijk een C kaart toegewezen. Zo kan men deelnemen aan de kampioenschappen in de lagere reeks (i.p.v. in de hoge reeks met een NA kaart)

Nieuwe spelers krijgen dus ook een bepaalde ELO startwaarde toegekend volgens hun C-kaart. (die pas na het BK word geëvalueerd)

Daarom is er op de vergadering van KBGB van 11/02/2023, op vraag van meerdere verbonden, het volgende beslist =>

Nieuwe spelers die starten met een C letterwaarde kunnen na 10 gespeelde wedstrijden via hun verbond een herwaardering aanvragen.