Poll alternatieve competitie GEOZ

21 juli 2020 10 Door Steven Poelman

Het bestuur volgt de berichtgevingen van de nationale veiligheidsraad nauw op en is van mening dat er een reële kans bestaat dat het sluitingsuur van de Horeca niet zal verlaat worden tegen de start van de competitie.
Als gevolg heeft het bestuur een open vraag gelanceerd via de website om voorstellen in te dienen om opties te verkrijgen mocht het sluitingsuur niet verlaat worden.

Uit de verschillende berichten heeft het bestuur 3 opties samengesteld die opnieuw
zullen gepost worden op de website gekoppeld met een poll. De uitslag van de poll zal meegenomen worden in het maken van een definitieve beslissing.
Het bestuur legt de nadruk op het feit dat het definitief invoeren van deze alternatieve speelwijze enerzijds slechts geldt voor 1 seizoen, anderzijds slechts in voege zal gaan (en dus pas beslist zal worden) begin september, afhankelijk van de beslissingen van de nationale veiligheidsraad.


De 3 opties zijn als volgt:

Optie 1:
Vrijdag start uur verplicht 18u, aangeraden 17u (of vroeger).
Regel van drie man aanwezig vervalt.
Zaterdag verplicht 18u, aangeraden 17u (of vroeger).
Ere-afdeling mag verplaatsen naar zondag 15u met onderling akkoord van beide
ploegen indien vrijdag 18u niet haalbaar is.
5 ballen, 2 winnende manches.
De eventuele derde manche met 3 ballen (PDB systeem).

Optie 2:
Vrijdag start uur verplicht 19u, aangeraden 18u(of vroeger).
Regel van drie man aanwezig vervalt.
Zaterdag verplicht 19u, aangeraden 18u (of vroeger).
Spelen met 3 ballen naar 2 winnende manches.
Ere-afdeling mag verplaatsen naar zondag 15u met onderling akkoord van beide
ploegen indien vrijdag 19u niet haalbaar is.

Optie 3:
Vrijdag start uur verplicht 19u, aangeraden 18u(of vroeger).
Regel van drie man aanwezig vervalt.
Zaterdag verplicht 19u, aangeraden 18u (of vroeger).
Spelen met 5 ballen naar 2 manches, alle manches tellen voor einduitslag.
Ere-afdeling mag verplaatsen naar zondag 15u met onderling akkoord van beide
ploegen indien vrijdag 19u niet haalbaar is.

Alle 3 de opties bevatten het risico dat de match nog steeds niet klaar is voor 1u.
Indien dit het geval is, zullen de resterende wedstrijden op een andere dag dienen afgewerkt te worden, voor het begin van de volgende speeldag. Spelen op een 2de biljart in hetzelfde lokaal is toegelaten met onderling akkoord van beide ploegen.
Dit laatste zal enkel gelden zolang het sluitingsuur op 1 uur blijft. Wanneer dit versoepeld wordt naar 3 of 4 uur, zal deze laatste regel onmiddellijk vervallen.
De bovenstaande opties zullen na definitieve keuze gelden tot zeker het einde van de reguliere competitie. In overleg met de clubs en lokalen, en gelet op de dan geldende maatregelen van de regering, zal er beslist worden of hetzelfde systeem zal gelden tijdens de play-offs.

Geef hieronder uw voorkeur.

[poll id=”2″]