Mondmaskerplicht en bubbel in Horeca mbt Golfbiljart

19 augustus 2020 0 Door Steven Poelman

De voorbije dagen werd er voor en achter de schermen enorm veel discussie gevoerd over het mondmaskerplicht tijdens het biljarten.

Volgens de een mocht het wel, volgens de andere niet.

GEOZ heeft schriftelijk contact opgenomen met de FOD Economie om duidelijkheid te krijgen wat mag en wat niet mag.

Hierbij vindt u het mailverkeer terug tussen GEOZ en FOD Economie.

Samengevat:

  • Mondmasker is verplicht bij het biljarten in Horeca zaken
  • Men mag met mensen gaan biljarten buiten uw bubbel, maar de afstand van 1,5 meter moet gehandhaafd worden.

Vooral deze laatste regel maakt duidelijk waarom competitie op dit moment nog onmogelijk blijkt.

Beste,

Ik neem contact op omdat er binnen onze sport onenigheid bestaat ivm de huidige maatregelen mbt het Coronavirus.

Ons verbond (vzw GEOZ) vertegenwoordigt een 700-tal leden die golfbiljart (erkende sport door Sport Vlaanderen) beoefenen in clubverband eveneens als individueel.
Wij maken eveneens deel uit van het overkoepelend Belgisch verbond (KBGB) die een 4000-tal leden vertegenwoordigd in Vlaanderen.

Door de aard van onze sport wordt deze uitgevoerd in Horeca zaken. En daar heerst bij ons de onduidelijkheid welke maatregelen wij dienen te volgen om wettelijk in orde te zijn.

Ik schets het verloop van een competitie avond om iets meer inzicht te scheppen in onze situatie.

Een competitie avond wordt gespeeld met een ploeg bestaande uit 6 spelers. Elke speler speelt zijn/haar wedstrijd individueel aan de biljarttafel. De 5 anderen blijven aan tafel zitten om de wedstrijden te volgen en in afwachting van hun beurt.

Ten alle tijden staan er dus aan de biljarttafel 3 personen: De beide spelers en een wedstrijdleider.

Nu om tot de uiteindelijke vraag te komen:

Is er tijdens het  biljarten een mondmaskerplicht? Volgens Sport Vlaanderen niet, volgens FOD Economie wel. Welke primeert?

Is de bubbel van 5 van toepassing? Ook hier volgens Sport Vlaanderen niet, volgens FOD Economie wel.

Kortom is de vraag of een sportclub die zijn sport uitoefent in de Horeca valt onder de regelgeving van Sport Vlaanderen en dus een grotere bubbel. Of valt deze alsnog onder de regels van de Horeca en primeert de bubbel van 5 + verplichting van mondmasker.

Wij hopen hiermee een duidelijke communicatie te kunnen verrichten naar onze leden en Horeca zaken, zodat zij geen risico lopen om onnodig beboet te worden.

Hopend op een positief antwoord.

Met vriendelijke groeten,

Steven Poelman
IO vzw GEOZ
Heidestraat 8
9050 Gentbrugge
0443.334.342
RPR Gent

Geachte heer,

Eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof op de volgende plaatsen:
De winkels  en de winkelcentra;
De bioscopen;
De theater-, concert- en conferentiezalen;
De auditoria;
De gebedshuizen en bezinningsplaatsen;
De musea;
De bibliotheken;
De casino’s en de speelautomatenhallen;
De winkelstraten, en elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de toepassingsuren preciseert;
De openbare gebouwen (voor de publiek toegankelijke delen);
De markten, met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten, de kermissen, en de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;
De inrichtingen die behoren tot de horecasector, behalve wanneer de klanten aan hun eigen tafel zitten.
De huwelijken, begrafenissen en erediensten
De evenementen
De betogingen

Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. 

Indien de biljart doorgaat in een horeca gelegenheid dienen de regels van de horeca gevolgd te worden. Als de deelnemers dus rond lopen, dienen ze deze een mondmasker te dragen.

Er kan met meerdere personen (die niet tot de bubbel behoren) samen op café gegaan worden als deze op 1,5m van elkaar zitten. Ook tijdens het spel en het rondlopen dient deze afstand gerespecteerd te worden omdat dit de regels voor de horecazaak zijn.

Voor verdere vragen kan u iedere werkdag tussen 9u en 17u terecht op ons contactcenter op het nummer 0800/120.33.

Met vriendelijke groeten,

Robbie
Contact Center
Directie Communicatie