Beslissing seizoen 2020-2021

6 oktober 2020 2 Door Steven Poelman

Het bestuur van GEOZ heeft zaterdag alle voorkeuren van de clubs en uitbaters verwerkt. Uit de telling bleek dat er een bijna unanimiteit was voor optie 1.

Het volledige weekend werd gespendeerd met het uitwerken van optie 1, aanpassen van reglementen, website, wedstrijdbladen, enz… Ook werd de financiële compensatie uitgewerkt voor een verkort seizoen, kalender aanpassingen en ook de kalendervergadering werd vastgelegd.

Vandaag was het dan ook de bedoeling om te communiceren naar de leden toe hoe alles in zijn werk ging gaan. Alles stond klaar voor verzenden, maar op hetzelfde moment verscheen er een speciaal nieuwsbericht met aangepaste, strengere Coronamaatregelen…

Het werk van 2 volle dagen werd op een kleine 5 minuten door Frank en Alexander (cfr. Vandenbroucke en De Croo) teniet gedaan. Het was geen donderslag bij heldere hemel, door de stijgende Corona cijfers, maar het kwam nog steeds even hard aan. Alle voorbereiding viel in duigen.

Het bestuur heeft dan ook meteen een spoedoverleg gedaan om te kijken wat de opties nog waren. Echter kwamen we al snel tot de conclusie dat een oplossing niet te vinden was. De combinatie van en stoppen om 23u, en met 4 aan tafel, en in 2 manches, en geen mogelijkheid meer voor ploegwerkers om te spelen, en…. is niet meer haalbaar en vooral leefbaar om een deftige aangename competitie op te starten.

Als gevolg was het enige correcte besluit om de competitie dit jaar niet meer op te starten en dit als definitief besluit. Zo hebben de leden ook zekerheid voor de komende periode en kan de ellelange discussie eindelijk afgesloten worden.

Het is een beslissing die niet licht genomen werd en die vooral met heel veel spijt in het hart genomen is. Maar de gezondheid en veiligheid van onze leden komt op de eerste plaats.

Ook de Horeca willen we een warm hart toewensen en roepen op aan onze leden om hun toch te blijven steunen in deze tijden door toch nog geregeld eens te gaan biljarten of een pintje te gaan drinken op een veilige manier. Want wij zijn hun broodwinning, maar zij zijn vooral onze uitlaatklep en het platform van onze hobby.

Het bestuur heeft meteen ook de beslissing genomen om de facturen die reeds betaald zijn voor seizoen 2020-2021, integraal terug te betalen aan de clubs. Dit zal in de komende dagen en weken in orde worden gebracht.

Wat betreft gedane overgangen geldt momenteel dat de overgang nog steeds geldig is. Dit onder voorbehoudt van beslissingen die de komende dagen zullen genomen worden bij KBGB.

Er rest mij enkel nog iedereen te bedanken voor het vertrouwen in ons en ik hoop dat we dit alles snel achter ons kunnen laten en elkaar terug zien tussen pot en pint.

I.O. Steven Poelman