Belangrijke update seizoen 2021-2022

2 januari 2021 0 Door Steven Poelman

Nu het nieuwe jaar aangevat is kijken we reikhalzend uit naar de start van een nieuw competitieseizoen. We houden de hoop hoog dat we eind augustus een normaal en volwaardig seizoen kunnen starten.

De meest prangende vraag die momenteel rondgaat is: “wat met de clubovereenkomsten, D4, overgangen, enz…..?”. Gelukkig kunnen we hierover vandaag wat meer klaarheid scheppen.

In eerste instantie zal er rond juni een nieuwe clubovereenkomst verstuurd worden (digitaal) naar alle clubs. Op deze clubovereenkomst zullen alle spelers staan die:

  • vorig seizoen (2019-2020) de clubovereenkomst hebben getekend
  • voor seizoen 2020-2021 een overgang hadden gedaan
  • voor seizoen 2020-2021 een D4 overgang hadden gedaan
  • voor seizoen 2020-2021 een nationale overgang hadden gedaan
  • nieuw aangesloten spelers voor seizoen 2020-2021

Spelers die op het einde van seizoen 2019-2020 de clubovereenkomst niet hebben getekend zullen vrij kunnen aansluiten in seizoen 2021-2022.

Spelers die voor seizoen 2021-2022 de clubovereenkomst niet tekenen zijn niet vrij en kunnen enkel via een overgang (federaal, nationaal, D4) naar een andere club.

Ik geef een voorbeeld ter verduidelijking:

BC E-Team met volgende gegevens:

  • 5 spelers (Spelerskern) tekende de clubovereenkomst einde seizoen 2019-2020
  • 1 speler (speler A) tekent niet en doet een overgang naar BC Tonnevrienden
  • 1 speler (Speler B) tekent niet en tekent ook nergens bij een andere club
  • 1 speler (Speler C) doet een overgang van BC Routier naar BC E-Team tijdens de overgangsperiode in 2020
  • 1 nieuwe speler (Speler D) tekent een groene kaart bij BC E-Team in 2020

Met bovenstaande gegevens zal BC E-Team in juni 2021 een clubovereenkomst ontvangen met de namen van de “Spelerskern”+”Speler C”+”Speler D”.

Speler A zal verschijnen op de clubovereenkomst van Tonnevrienden

Speler B is vrij en kan vrij aansluiten bij eender welke club.

Alle spelers kunnen op de nieuwe clubovereenkomst zelf beslissen of ze al dan niet bijtekenen. Op dat moment gelden de regels opnieuw die neergeschreven staan in het intern reglement en BGB “goed om weten”.

Ik vermoed dat hiermee de grootste vraag werd beantwoord. Mochten er toch nog onduidelijkheden zijn, kan er steeds contact opgenomen worden met het bestuur.