Clubovereenkomsten, E-id en GDPR

15 mei 2021 0 Door Steven Poelman

Vandaag mochten we een schrijven ontvangen van KBGB ivm de clubovereenkomsten, het gebruik van de E-id en de GDPR wetgeving.

Omdat de horeca pas 9 juni (vermoedelijk) terug volledig open mag en dit wss onder bepaalde voorwaarden, heeft KBGB beslist de deadline voor het tekenen van de clubovereenkomsten aangepast tot zondag 18 juli. Zo heeft iedereen tijd genoeg om zijn/haar leden te contacteren om na te gaan of zijn opnieuw zullen intekenen.

Daarnaast heeft KBGB vastgesteld dat de manier van uitlezen en versturen van de E-id gegevens naar de website voor het ledenbeheer, niet in regel is met de huidige GDPR wetgeving. Concreet diende men de gegevens van de E-id lokaal op een pc/laptop op te slaan en daarna over te slepen naar de website. Bepaalde gegevens zoals het rijksregisternummer en foto mogen slechts uitgelezen en bewaard worden door bepaalde overheidsinstanties. En ook al werden deze gegevens niet bijgehouden door KBGB, deze werden wel uitgelezen en opgeslaan in het lokale bestand. Omdat er niet kan bevestigd worden of het bestand achteraf werd verwijderd, is dit in conflict met de GDPR wetgeving.

Als gevolg hiervan heeft KBGB beslist om de clubovereenkomsten, overgangen en nieuwe aansluitingen terug te laten verlopen zoals vorig jaar, zij het wel via de bgb kaartenbeheer website.

Wat houdt dit nu concreet in voor de clubverantwoordelijken? Zij dienen in te loggen op de website bgbkaartenbeheer.be en daar de clubovereenkomst af te tekenen per speler in naam van elke speler. Uiteraard dient de verantwoordelijk zeker te zijn dat deze speler wil bijtekenen. We vragen dan ook om een bewijs te kunnen voorleggen dat de speler zijn akkoord gegeven heeft. Dit kan een sms, mail, chat, papier,… zijn. Zo kan er achteraf geen discussie zijn.

Dit zal wel het laatste laatste jaar zijn waarop dit op deze manier zal gebeuren. Op korte termijn zal er een oplossing gezocht worden door KBGB om de E-Id wettelijk correct te kunnen uitlezen en te gebruiken.

In de komende dagen zal GEOZ ook de papieren per mail versturen voor het aansluiten van de ploegen voor seizoen 2021-2022. Zo zal het voor het bestuur een beter overzicht geven over welke ploegen er volgend seizoen terug van start zullen gaan.

In het kader van de GDPR wetgeving, heeft GEOZ zich ook in regel gesteld. Zo is de privacy policy van de website aangepast zodat deze in regel is met de GDPR wetgeving. U kan deze hier terugvinden.