Lidkaarten 2021-2022

31 augustus 2021 0 Door Steven Poelman

Vandaag worden de nog achtergebleven lidkaarten verstuurd met de post. Normaal zullen deze vrijdag ten laatste toekomen in de lokalen.

Bij nazicht stellen we vast dat er enerzijds nog lidkaarten vanuit BGB moeten opgemaakt worden (nieuwe spelers en overgangen), anderzijds dat er veel kaarten bijzitten die reeds meegegeven zijn tijdens de AV.

De kaarten die nu per post worden verstuurd zijn de geldige. Dus als ze dubbel zijn tov de kaarten van de AV, zijn de laatst bezorgde de correcte.