Maatregelen behoud competitie

19 november 2021 2 Door Steven Poelman

Vandaag werd de 6de wedstrijd voor dit weekend uitgesteld wegens meerdere Covid-19 besmettingen en/of quarantaine verplichting. Dit is 20% van de te spelen wedstrijden dit weekend. Ook de voorbije weken werden reeds wedstrijden uitgesteld op basis van tekort aan spelers wegens ziekte of quarantaine.

Het bestuur voelt aan dat dit probleem enkel maar groter zal worden in de komende dagen en weken, waardoor de continuïteit van de competitie ernstig in gedrang zou kunnen komen.

Ook werden er door verschillende ploegen clubs en spelers bezorgdheid geuit omtrent de stijgende besmettingen en het te kort aan spelers.

Daarom heeft het bestuur in spoedberaad 2 noodbeslissingen genomen om de clubs alle mogelijke middelen te geven om alsnog bij uitvallen van meerdere spelers, de wedstrijd te kunnen laten doorgaan.

Als eerste noodmaatregel werd unaniem beslist om de beperking “maximaal 1 maal invallen in een hogere ploeg van dezelfde club” voor een termijn van 1 maand op te schorten. Maw mag er onbeperkt ingevallen worden in een hogere ploeg om bijvoorbeeld spelers in quarantaine te vervangen. Deze noodmaatregel geeft de mogelijkheid aan clubs met meerdere ploegen om hun wedstrijd toch te kunnen spelen wanneer er meerdere spelers zouden uitvallen.

De redenering hier achter is dat clubs met meerdere ploegen moeilijker wedstrijden kunnen verplaatsen en zodoende meer problemen ondervinden om een inhaaldatum te vinden.

Vanzelfsprekend is het wel zo dat een ploeg in bijvoorbeeld Ere-afdeling geen uitstel kan verkrijgen wegens zieken of spelers in quarantaine, als er nog 25 spelers in lagere ploegen beschikbaar zijn in die club.

Als tweede noodmaatregel werd unaniem beslist om de minimum aanwezigheid met 3 spelers voor een termijn van 1 maand op te schorten.

De reden hiervoor is dat er verschillende mensen hun bezorgdheid geuit hebben in zake de hoge besmettingsgraad. We willen die mensen zeker niet uitsluiten of hun hobby ontnemen, en willen hun dan ook de mogelijkheid geven om hun aanwezigheid kort te houden maar toch hun match te laten spelen.

De maatregelen gaan van start op 26/11/2021 en zullen eindigen op 26/12/2021. Op maandag 20 december zal een evaluatie plaatsvinden om na te gaan of de maatregelen nog worden verdergezet in het jaar 2022.

Wij beseffen dat deze maatregelen zowel voor als tegenstanders zullen kennen, maar in deze tijden is het steeds kiezen voor de minst slechte oplossing. We hopen dan ook dat de leden hiervoor het nodige begrip kunnen opbrengen