Opschorting competitie GEOZ

25 november 2021 1 Door Steven Poelman

Beste leden,

Ongetwijfeld is het jullie niet ontgaan dat er levendige discussies zijn rond Covid en het voortzetten van de competitie.

Het virus grijpt heel snel en heel hard rond zich heen waardoor de besmettingscijfers de pan uit swingen. Ziekenhuizen worden terug overspoeld met Corona patiënten en, meer specifiek in onze sector,  worden er wekelijks vele wedstrijden uitgesteld wegens te kort aan spelers.

Het is dan niet onverwachts dat het bestuur de voorbije dagen alle mogelijkheden heeft afgewogen om de veiligheid en de gezondheid van onze leden niet in het gedrang te laten komen.

Hier een correcte beslissing over nemen is niet zo voor de hand liggend, daar er vele factoren meespelen in de argumenten. De gezondheid komt uiteraard op de eerste plaats, maar we willen ook onze uitbaters niets ontnemen en ook onze leden een volwaardige competitie blijven aanbieden.

Uiteraard hebben we ook het besef dat we in zo een beslissing voor en tegenstander zullen hebben en willen dan ook enig begrip vragen om deze onmogelijke keuze te maken.

Het bestuur heeft na 3 dagen debatteren bij stemming beslist om de competitie met onmiddellijke ingang op te schorten tot 7 januari 2022.

De uitgestelde wedstrijden zullen verplaatst worden naar een latere datum die zal beslist worden op de volgende RvB.

Uiteraard zullen wij de komende weken de evolutie van dichtbij blijven volgen en naargelang het verdere verloop van de besmettingen beslissen om op 7 januari terug op te starten met de lopende competitie.

Het zal uiteraard wel ons doel blijven om de lopende competitie volledig en volwaardig af te werken.

We hopen hiermee onze verantwoordelijkheid opgenomen te hebben als bestuur en wensen iedereen een goede gezondheid.

Het bestuur

Vzw GEOZ