Hervatting competitie januari

10 december 2021 1 Door Steven Poelman

Op woensdag 8 december boog het bestuur zich over het stopzetten van de competitie en de mogelijkheden om de competitie te hervatten.

In dat opzicht werden alle mogelijke opties afgewogen rekening houdend met de huidige en mogelijke toekomstige covid maatregelen, andere competities, kampioenschappen, economische impact op horeca, kalender, enz.

Het bestuur heeft na beraad het volgende beslist:

  1. Heropstart (zonder sluitingsuur horeca)

Indien er geen sluitingsuur meer geldt na nieuwjaar, zal de competitie gewoon hervatten op vrijdag 7 januari, met de wedstrijden die op dat weekend staan ingepland.

  1. Heropstart (met sluitingsuur horeca)

Indien er een sluitingsuur blijft na nieuwjaar, zal de competitie hervatten op zaterdag 8 januari, met de wedstrijden die op dat weekend staan ingepland.

Naargelang de beslissing van KBGB ivm de nationale competitie zijn er 2 scenario’s mogelijk voor ere afdeling:

  1. Bij hervatten Nationale competitie:

Alle wedstrijden van ere-afdeling worden automatisch verplaatst naar zondag om 14u30.

  1. Bij niet hervatten Nationale competitie:

Alle wedstrijden van ere-afdeling worden verplaatst naar zaterdag (17u) of zondag (14u30). Dit op keuze van de thuisploeg.

Het bestuur staat evenwel toe dat, indien er 2 ploegen overeenkomen om te starten op vrijdag om 17u, de wedstrijd mag plaatsvinden op vrijdag.

Voor alle andere afdelingen (1ste tem 4de) worden de vrijdagmatchen verplaatst naar zaterdag (17u) of zondag (14u30). Dit op keuze van de thuisploeg.

Ook hier staat het bestuur toe dat, indien er 2 ploegen overeenkomen om te starten op vrijdag om 17u, de wedstrijd mag plaatsvinden op vrijdag.

UPDATE !

Wedstrijden die reeds werden uitgesteld omwille van Covid-19 zullen gespeeld worden op vrijdag 22/04/2022 om 19u. Indien het lokaal niet beschikbaar is, geven we de mogelijkheid om de wedstrijd te laten doorgaan in de zaal van de GEOZ kampioenschappen op 22/04/2022.

EINDE UPDATE

De wedstrijden die niet gespeeld zijn door de stopzetting (week 12, 13 en 14) worden verplaatst volgens onderstaand schema

  • Week 12 wordt verplaatst naar 11, 12 of 13 februari,
  • Week 13 wordt verplaatst naar 8, 9 of 10 april,
  • Week 14 wordt verplaatst naar 15,16 of 17 april.

We vragen aan de alle clubs om hun nieuwe data ten laatste door te geven voor 31 december 2021 naar Xavier en hun tegenstander. Dit om ervoor te zorgen dat alles tijdig is aangepast voor 6 januari 2022.

Om de nodige ruimte te creëren in de kalender om alle matchen te kunnen spelen en zodoende een volwaardige competitie te kunnen afwerken, werd er beslist dat de bekercompetitie definitief wordt stopgezet.

Dit in analogie van andere verbonden.

Dit wil dus ook zeggen dat de halve finale en de finale niet zullen doorgaan op de kampioenschappen.

Er wordt nog bekeken of er op deze dagen andere activiteiten kunnen plaatsvinden.

We hopen hiermee iedereen tijdig te hebben ingelicht zodat er nog tijd is om de nodige communicatie te voeren. We hopen eveneens dat we de rest van de competitie op een normale manier kunnen afwerken.

Als laatste rest er ons enkel nog iedereen een zalige kerst en een gelukkig oud op nieuw te wensen. En we zien elkaar terug in een (hopelijk) vlekkeloos 2022!