Toekenning Letterwaarde/ELO-waarde 2022-2023

30 september 2022 0 Door Kevin Schatteman

Beste GEOZ leden,

Met deze berichtgeving willen we jullie graag verder informeren m.b.t. nieuwe letterwaarden voor dit seizoen eveneens als de introductie van het ELO gebeuren.

In navolging van de communicatie op de algemene vergadering is er na onderling overleg tussen het bestuur van GEOZ en bestuur KBGB tot een consensus gekomen om voor het huidige seizoen alsnog een aanpassing in letterwaarden te voorzien op basis van prestatie in competitie en kampioenschappen van vorig jaar. Eveneens is er een ELO startwaarde op diezelfde prestatiebasis van vorig jaar toegekend mits 10 wedstrijden gespeeld in de reguliere competitie. Zoniet is de mediaan van de ELO range binnen je persoonlijke letterwaarde genomen. Deze letterwaarden en start ELO-waarde zijn inmiddels te raadplegen op BGB ledenbeheer. Let wel, niet alle LW’s en ELO’s zullen overeen komen met de resultaten van GEOZ, ook de resultaten van spelers die in andere verbonden spelen, alsmede de resultaten van alle kampioenschappen zijn mee opgenomen.

Dit wil dus dan ook zeggen dat vanaf komend speelweekend je ELO-waarde zal beginnen variëren naargelang je prestaties in competitieverband. Deze wordt tevens iedere dag geüpdate. De midweekcompetitie word hier namelijk eveneens in opgenomen!

Belangrijk om weten : Het aantal ELO punten dat je kan behalen of verliezen tegen iemand zal in functie van je tegenstander zijn aantal ELO punten zijn! Niet in sé zijn letterwaarde, al is dit wel indicatief voor de waarde van je tegenstander.

Je letterwaarde zal op het einde van het seizoen (na het BK) geherevalueerd worden op basis van je behaalde ELO waarde.

Na de vele (terechte) opmerkingen m.b.t. nieuwe aansluitingen die onmiddellijk een B kaart kregen. Dit was nog een fout bij de toekenning van de ELO punten(o.a. te hoge mediaanbepaling) en is eveneens inmiddels rechtgezet en aangepast door KBGB.

Graag wensen wij jullie allen dan ook bij deze nogmaals een succesvol ELO talrijk seizoen toe !

Bestuur GEOZ